Samen voor Schiermonnikoog
header_laag_1.jpg

Agenda

Agenda

De fractievergaderingen van Samen voor Schiermonnikoog vinden altijd plaats op de dinsdag vóór de raadsvergadering, om 20u in het gemeentehuis. Alle leden zijn van harte welkom om deze fractievergaderingen bij te wonen.

De agenda en raadsstukken van de komende raadsvergaderingen vindt u op de website van de gemeente, net als een (video)verslag van de laatste raadsvergaderingen en algemene informatie over onze gemeente.

bootje.jpg